Les TEXTURES i COLORS que es reprodueixen són aplicables a tots els elements de mobiliari urbà i plafons
prefabricats. Per a altres formats i/o colors sol·liciteu informació.